En B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning

Marknad & sälj tillsammans

I B2B Barometern syns tydligt att marknad och sälj har mycket att vinna på ett ökat samarbete på djupen. Börja med en dialog om vem som ansvarar för nykundsbearbetning eller om inte ett gemensamt ansvar för kundens köpprocess. Det finns lita att reda ut enligt B2B Barometern.

VD:ns outnyttjade möjligheter

Ställ krav på en effektivare kundbearbetning. Kunden har förändrat sin köpprocess – din marknads och försäljningsavdelning måste anpassa sig. Gemensamt ansvar för köpprocessen och gemensamma KPI är en bra start för att öka samarbetet och försäljningen!

Marknadschefens
nya roll

Det är tydligt att marknad snabbare har anpassat sitt arbetssätt till kundernas förändrade köpprocess. Marknadschefens roll blir att inspirera och utmana sälj. Om inte så ger inte marknads nya arbetssätt den effekt på försäljning som är möjlig.

Väntar vi på försäljningschefen?

B2B Barometern visar att försäljning i högre grad är kvar i en traditionell bearbetning av kunderna. Öka er digitala mognad, bjud in marknad till dialog och initiera ett fördjupat samarbete med marknadsavdelningen. Det kommer att ge en ökad försäljning.

Entreprenören gör rätt från början

I dagens digitala värld har entreprenören en guldchans att från dag ett bygga en organisation för kundbearbetning som är rätt från början. Utgå ifrån kundens köpresa och låt marknad och sälj ta gemensamt ansvar för hela köpprocessen.

Marknadschef, säljchef eller VD - alla hittar något givande i
rapporten "10 insikter från B2B Barometern"

Svenska B2B företags planer

Nya kunder, kundfokuserat arbete och uppföljning är de viktigaste områdena

Nya arbetsätt och verktyg
Det är tydligt att företagen har olika ambitioner. I B2B Barometern har vi tittat på resultatet utifrån företagets storlek, omsättningsmål 2016, roll i företag och förhållande till processer. Med över 230 svarande går det att göra intressanta analyser. T ex om B2B företagens planer för 2016, vilka system som de har och vad de planerar att köpa in! White Hills insåg i diskussioner med kunder och partners att det saknas fakta om svenska B2B företag. För att ett svenskt B2B företag ska kunna ta beslut inom marknadsföring och försäljning t ex om investering i ett marketing automation verktyg får man förlita sig på, undersökningar baserade på amerikanska företag, en konsult eller leverantörs erfarenhet eller sin magkänsla.

Marketing & sales alignment

Kundens köpprocess

Kvalitet leads generering

Content Marketing

B2B företagens marknadsavdelning och säljavdelning har svarat på sina planer - Läs mer i "10 insikter från B2B Barometern"

Vill du veta mer om B2B Barometern?

White Hills som har tagit fram B2B Barometern hjälper dig gärna! Kontakta oss så återkommer vi inom kort!