B2B Barometern – Ger insikter om marknad och försäljning i svensk företag

B2B barometern

Den första svenska B2B-undersökningen med fokus på både marknad och försäljning.

B2B kundernas köpbeteende har förändrats och det påverka planering och arbetssätt hos företagens marknads- och försäljningsavdelningar. En tydlig trend är att marknad och sälj behöver samarbete mer för att lyckas nå sina mål.
Idag citerar vi och kollegor i branschen ofta trender baserat på t ex amerikanska undersökningar. Men en fråga som vi ofta återkommer till är hur långt har vi kommit i Sverige?
White Hills och vänner vill öka kunskapen om den svenska marknaden och därefter dela insikter om de svenska B2B företagens arbete med marknadsföring och försäljning.

I februari får alla som har deltagit i undersökningen en första delrapport. Vill du veta mer idag kontakt då Petra Ranhem

Undersökningen är gjord av B2B Opinion.