Om B2B Barometern

Den första svenska B2B-undersökningen med fokus på både marknad och försäljning.

Det sker en stor förändring för våra svenska B2B företag. Våra kunders köpprocesser har förändrats, kunderna håller i taktpinnen och vi inom marknadsföring och försäljning som ansvarar för att bearbeta företagskunderna måste lära om och tänka nytt. Vi får både nya arbetssätt och verktyg som kompletterar och utmanar vår traditionella kundbearbetning.

Trenden är global och förändringen sker snabbt. Utvecklingen påverkar stora som små företag och ger möjlighet att snabbt vinna marknadsandelar om man tidigt väljer att arbeta utifrån kundens köpprocess i stället för att fokusera på företagets säljprocess.

Arbetssätt och verktyg som Content Marketing och Marketing Automation är på stark frammarsch. Det betyder att marknad och försäljning måste samarbeta för att få en effektiv kundbearbetning och tillsammans äga kundens köpresa.

Idag får B2B företag förlita sig på undersökningar och rapporter från andra länder. Speciellt USA och England ligger långt framme och är duktiga på att sprida sitt content.

Varför en svensk B2B Barometer?

Idag citerar vi och kollegor i branschen ofta trender baserat på t ex amerikanska undersökningar. Men en fråga som vi ofta återkommer till är hur långt har vi kommit i Sverige?

White Hills & vänner vill öka kunskapen om den svenska marknaden och därefter dela insikter om de svenska B2B företagens arbete med marknadsföring och försäljning. I december 2015 startade undersökningen och mera än 230 personer som är ansvariga inom marknad och försäljning på B2B företag har svarat.

Undersökningen gjordes tillsammans med B2B Opinion.

Vill du veta mer kontakta Petra Ranhem