Blogg

B2B Barometern modell nivå 1

MOGNADSTRAPPAN – NIVÅ 5

På nivå 5 i B2B sälj och marknads mognadstrappa är fokus testa, optimera och hela tiden tänka kund och innovation för att tillsammans driva revenue.

B2B Barometern modell nivå 1

MOGNADSTRAPPAN – NIVÅ 4

På nivå 4 i B2B sälj och marknads mognadstrappa har företaget gemensamma möten mellan sälj och marknad. Det är både på strategisk och daglig nivå för att stämma av leads funneln.

B2B Barometern modell nivå 1

MOGNADSTRAPPAN – NIVÅ 3

På nivå 2 i B2B sälj och marknads mognadstrappa så har företaget börjat anamma ett mer digitalt arbetssätt. Marknad bloggar och sälj följer vilka företag som besökt webben.

B2B Barometern modell nivå 1

MOGNADSTRAPPAN – NIVÅ 2

På nivå 2 i B2B sälj och marknads mognadstrappa så har företaget börjat anamma ett mer digitalt arbetssätt. Marknad bloggar och sälj följer vilka företag som besökt webben.

B2B Barometern modell nivå 1

MOGNADSTRAPPAN – NIVÅ 1

Nedersta steget i B2B sälj & marknads mognadstrappa är när företagets säljstrategi är strukturlöst och man främst räknar antal kalla samtal som genomförs eller när marknadsavdelningen fokuserar på traditionella B2B marknadsaktiviteter som event och pr och helt utan digital strategi. Känner du igen ditt företag, läs mer om hur nästa steg i trappan ser ut för att driva på er utveckling för effektivare sälj- och marknadsföringsarbete.