Kundfokus genom aktivt arbete med processer eller att vara ett ”ungt” företag.

Bättre samarbete marknad sälj 10 insikterKunderna är i allt högre grad i fokus hos Sveriges B2B företag. Det är den första av 10 insikter från B2B Barometern. Hur ofta hör man inte att företag säger att vi ska blir mer kundfokuserade under nästa år. Men klart är att det verkar som att mantrat har gett effekt. Eller är det så att kunderna kräver ökad uppmärksamhet och lyhördhet från företagen och tvingat fram ett ökat fokus. Det finns två tydliga grupperingar bland företagen med mest kundfokus. Det är de unga mindre företagen eller företagen som aktivt arbeta efter processer.

Kundfokus B2B Barometern

En av frågorna i B2B barometern är ”Är ditt företaget är produkt eller kundfokuserat?”. B2B Barometern visar att 44% av företagen har kunden i främsta fokus, 21% har produkten, medan 30% balanserar produktfokus och kundfokus.

Bakgrunden till frågeställningen i B2B Barometern, är att om ett företag ska kunna börja arbeta med t ex Content Marketing och Marketing Automation så behöver företag vara mer kundfokuserat än produktfokuserad, det för att utgångspunkten i arbetssätten är att arbeta utifrån kundens köpprocess  Eller så måste åtminstone balansera kundfokus med produktfokus.

Vilka har ett produktfokus?

Det är främst äldre företag och större företag (100+) som är mer produktfokuserade än yngre och mindre företag. T ex så ser man i B2B Barometern att endast 9% av företag, som är max fem år gamla, har produktfokus – dvs att de har sagt att de har ett tydligt produktfokus eller är produktfokuserade men jobbar på att bli kundfokuserade. Totalt säger 21% av de svarande att de har ett produktfokus, men stiger ju äldre företaget är.

Att arbeta aktivt processer hjälper kundfokus.Kundfokus produktfokus B2B företag

När frågan bryts på hur företaget arbetar med processer, så syns det tydligt att om man har processer och arbetar efter dem så ökar kundfokuset i företaget. Speciellt gäller det för ”vi arbetar aktivt efter processer” – det skapar mer kundfokus. Är det så att det krävs processer för att uppnå kundfokus? Men även de som inte har några processer är mycket kundfokuserade. Det hänger ihop med att mindre företag med 1-10 medarbetare som jobbar mer kundnära ofta inte har processer i samma utsträckning.

Hur uppnår man ökat kundfokus?

Vill ni bli mer kundfokuserade är det enklast att börja arbeta utifrån de processer som troligtvis finns i företaget. Vill ni få mer effekt av företagets kundbearbetning är ett arbete kring kundens köpprocess ett bra förslag och hur matchar säljarnas säljprocess kundens köpprocess? Låt marknad och försäljning tillsammans arbeta igenom hur man tillsammans arbetar både före köp, under köp och efter köp. Alternativt ett företag genom att man startar ett mer  kundfokuserat arbetssätt med Content Marketing och Leads Genrering inom sälj och marknad, hjälpa företagen att öka kundfokus generellt.

Kundfokus var en insikt från B2B Barometern. Mer insikter hittar du i ”10 insikter från B2B Barometern” här får du en fördjupa bild av svenska B2B företag syn på marknadsföring och försäljning 2016. Hämta rapporten här.

Varför en B2B Barometer?

Det sker en stor förändring för våra svenska B2B företag. Våra kunders köpprocesser har förändrats, kunderna håller i taktpinnen och vi inom marknadsföring och försäljning som ansvarar för att bearbeta företagskunderna måste lära om och tänka nytt. Vi får både nya arbetssätt och verktyg som kompletterar och utmanar vår traditionella kundbearbetning. White Hills insåg i diskussioner med kunder och partners att det saknas fakta om svenska B2B företag.