MOGNADSTRAPPAN – NIVÅ 3

B2B Barometern modell nivå 1

NIVÅ 3: Börjar arbeta digitalt med webben

FOKUS: Företaget skiftar till kundfokus

MARKNAD

KÖPPROCESS & CONTENT MARKETING

  • Förstår köpprocessen – kundfokus
  • Content Marketing m syfte
  • Söker få till Leads Generering
  • Startat dialog med Sälj , intresserad av Marketing Automation

SÄLJ

ANALYS OCH UPPFÖLJNING
  • Ser köpprocessen – kundfokus
  • Tydlig säljprocess & uppföljning
  • CRM systemet centralt
  • Webben, social media viktigt – Social Selling
  • Startar dialog med Marknad

På nivå 3  i B2B sälj och marknads mognadstrappa så har företaget börjat bli mer kundorienterad. 

Marknad anpassar sin kommunikation och adderar ett tydligt kundfokus i sin contentstrategi. Målet är att i högre utsträckning bidra med kvalitativa leads och att sälj får dem i rätt tid. Marknad driver för en konstruktivare dialog för med sälj och är intresserade att bättre följa den digitala kundresan genom t ex marketing automation. 

Säljavdelningen har insett att CRM systemet är centralt och ger bättre struktur på sin säljprocess samt en tydlig uppföljning. Sälj utvecklar säljprocessen till att matcha kundens köpprocess bättre och att bygga relation med kund genom t ex social Selling blir viktigt. 

I nästa steg i mognadstrappan börjar sälj och marknad verkligen att samarbete. I först steget med att synka arbetssätt.