MOGNADSTRAPPAN – NIVÅ 5

B2B Barometern modell nivå 1

NIVÅ 5: Gemensamt Revenue fokus

FOKUS: Kontinuerlig utveckling med data och AI.

Revenue team= Market, sales and data analytics

Grupperade i team utifrån kunddimension snarare än yrkesroll. I teamet igår personer med ansvar för början av köpresen, slutet av köpresan och ansvarar för all data. CRO – chief revenue officer leder arbetet och har gemensamt ansvar för marknad och sälj. 

Gemensamt ansvar med helt integrerade mål, processer och system. Gemensamt ansvar för revenue. 

Testar och optimera – Fokus är på att lära sig mer genom att testa, mäter alla aktiviteter för att se effekt och kunna optimera kontinuerligt. 

Koll på vad som driver revenue – Mäta kontinuerligt hur olika aktiviteter oavsett form bidrar till revenue och kundnöjdhet. 

Vågar prova nytt – Testar ny funktionalitet för att förbättra kundresan. Utmanar sig själv att inte gör samma sak utan hela iden är innovativ. Data & AI är det nya området för utveckling.