MOGNADSTRAPPAN – NIVÅ 4

B2B Barometern modell nivå 1

NIVÅ 4: Marknad & sälj samarbetar & synkar

FOKUS: Kunden tydligt i fokus i alla processer

MARKNAD

SYNKAR MED MQL MED  SÄLJ
 • Synkar synsätt, språk, mål, processer, system.
 • Marknad & Sälj äger köpprocessen tillsammans.
 • Marketing Automation implementeras & integreras med CRM.
 • Marknad fångar och utvecklar lead för sälj att ta över.
 • Jobbar kontinuerligt med personas, Content Plan, Inbound/outbound, Leads generering, Nurturing, 
 • Siktar på Revenue Marketing.

SÄLJ

SYNKAR MED SQL MED MARKNAD
 • Synkar synsätt, språk, mål, processer, system.
 • Marknad & Sälj äger köpprocessen tillsammans.
 • Synkar CRM med Marketing Automation.
 • Marknad fångar & utvecklar leads för sälj att ta över.
 • Anställer business developer för att utvecklar MQL till SQL till riktigt heta SQL leads.
 • Anpassar enkelt kunddialogen utifrån insamlad data om den potentiella kundens behov. 

Gemensamma möten mellan sälj och marknad är vardag. Det är både på strategisk och daglig nivå för att stämma av leads funneln.

Tydlig överlämning av ansvar för ett leads från marknad till sälj så att inga leads tappas. Ett SQL-lead kan gå tillbaka till marknad och bli MQL, om Business Developern märker att den inte är tillräckligt mogen. 

Marknadsavdelning testar olika kampanjer och sekvenser för att bäst nurture leads framåt i köpprocessen. Ständig utveckling  av content för att skapa värde för kunden.

Säljavdelningen delar upp arbetet i en ”business developing” för att kunna möta kundens timing. En del av sälj ansvarar för att möta kunden när timingen för köp optimal.

I nästa steg i mognadstrappan börjar företaget arbeta datadrivet, sälj och marknad arbetar integrerat och grupperas efter kundgrupper/kunder än efter ”yrkesroll”. Marknadschefen och/eller försäljningschefen blir CRO – Chief Revenue Officer.