Tre skäl varför marknad och sälj ska samarbeta

Tre anledningar till bättre samarbete B2BVarför får marknad och sälj inte ut full effekt av B2B företagets kundbearbetningar?

Vikten av att arbeta mer och att få till ett djupare samarbete mellan marknads- och försäljningsavdelningen längs hela kundens köpprocess är tydligt.

I dag räcker det inte med att ha trevliga kollegor, dagens konkurrenssituation kräver att vi arbetar smart och effektivt tillsammans. Frågan är hur pass bra marknad och försäljning i B2B företag gör det idag? För de B2B företag som idag har börjat med Content Marketing, Marketing Automation och Lead Generation är det tydligt. När marknad och sälj börjar samarbeta utifrån kundens köpprocess får företaget riktig kraft i sin kundbearbetning, men flera företag vittnar om att innan de fick ihop samarbetet problem att få full effekt.

B2B Barometern visar att de flesta B2B företag är nöjda eller mycket nöjda med samarbetet mellan marknad och försäljning. 76% ger samarbetet en 4 eller 5 – vi har ett nära eller mycket nära samarbete. Men när fördjupande frågor ställs så syns tydlig olikheter och missnöje som i många B2B företag hämmar en effektiv kundbearbetning.

Bättre samarbete marknad sälj 10 insikterOlika syn på nykundsbearbetningen

När försäljning svarar så anser 73% att försäljningsavdelningen ansvarar för nykundsbearbetningen, men när marknad svarar så anser 52% att marknadsavdelningen och försäljningsavdelningen ansvarar tillsammans. Om avdelningarna har olika syn på vem som ansvarar för nykundsbearbetningen försvårar det då inte både samarbetet och långsiktigt ett bra resultat?

3anled_nykund

3 skäl bättre samarbete B2BAvsaknad av intresse för djupare samarbete

Både marknad och sälj är intresserade av att öka samarbetet, och även att förbättra kvaliteten på lead generering för att öka hitrate i kundbearbetningen. Men det finns en markant skillnad mellan sälj och marknad i tex att gemensamt ta ansvar för kundens köpprocess eller att använda gemensamma KPI för leads generering. Vilka fördelar ser marknad med ett gemensamt arbete som inte försäljnings ser?

3anled_plansamarbete

Samtidigt anser bara hälften av försäljning anser att marknadsavdelningen stöder deras säljarbete väl eller mycket väl. Det betyder att hälften av försäljning ger marknadsavdelningen en tre eller lägre i betyg. Men marknads vill förbättra stödet genom att öka gemensamt arbete och ansvar. Det finns mycket som kan vara värt att rensa luften med mellan marknads och sälj så att alla parter har samma syn och förväntningar


  1. OlikaB2B barometern samarbete marknad försäljning åsikter om avdelningarna matchar kundernas behov

I B2B Barometern undrar vi hur väl man anser att företagets marknadsavdelningen respektive försäljningsavdelning matchar företagets och kundernas behov. När marknad svarar på frågan, så får båda avdelningarna samma betyg. 35 % av marknad anser att båda avdelningarna matchar behoven från kunder och företaget, och runt 54% av marknad anser att avdelningarna till viss del matchar företagets och kundernas behov. Däremot när försäljning svarar på samma fråga så ger man sig själv en klapp på axeln. 41% av försäljning anser att försäljningsavdelningen matchar företagets och kundernas behov och 50% matchar till viss del behoven. Men när försäljning ska svara om marknad är det tydligt att marknadsavdelningen inte är lika bra, 28% anser att marknadsavdelningen matchar, 41 % matchar till viss del och hela 25% anser att marknadsavdelningen inte som matchar företagets eller kundernas behov.

B2B barometern marknad försäljning samarbete

B2B Barometern sälj marknad samarbete

Ett första steg blir att identifiera vad man internt anser är kundernas och företagets behov blir viktigt. Sen även stämma av med kundernas förväntningar och behov samt ledningsgruppens syn på samma sak. Utifrån det förarbete tillsammans med både marknads och försäljning, ta fram en förbättringsplan är ett viktigt steg till ett förbättrat samarbete.

Samarbetet kommer att öka och ger positiva effekter!

Det positiva är att 41% säger att samarbetet mellan marknad och försäljningsavdelningen kommer att öka eller öka markant under 2016. Speciellt inom större företag där 65% har den ambitionen.

Hos 46% av B2B företagen, synkar marknad- och försäljning sina marknads och försäljningsplaner, eller skriver en gemensam plan. Bland de som säger att omsättningen kommer att öka så är det 59% som synkar eller skriver en gemensam plan. Det är tydligt att planera ihop verkar vara ett verktyg som leder till möjligheten att öka omsättningen.

Ökat samarbete ger bättre kraft i kundbearbetningen.

Bara genom att titta dessa tre olika områden, ansvar för nykundsförsäljning, planer för 2016 och om avdelningarna matchar företagets och kundernas behov, så syns det att det finns ett stort behov av att verkligen börja arbeta tillsammans. Inte bara på ytan utan genom hela bearbetningen av potentiella och existerande kunder.För dig som driver företag, marknadsavdelningen eller försäljningsavdelningen idag finns det här stor förbättringspotential för att öka samarbetet.

 

Fler insikter om B2B företags och hur marknad och sälj samarbetar hittar du i ”10 insikter från B2B Barometern”